Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

5.00лв.

Чуйте откъс от творбата на Емилиян Станев:

Тази аудио книга е записана от З.М. и принадлежи на Audiobookbg.com.

Продължителност: 2 часа и 16 минути

Емилиян Станев – Крадецът на праскови

12

В края на октомри окупационните войски на Франше д’Еспре влязоха в старата столица. Няколко сенегалски дружини начело с една негърска музика, с тъпани и медни тръби, по които висяха шнурове с французки трикольор, маршируваха из улиците на Търново. Огромен негър, посинял от студа в своя синкав шинел, вървеше начело на музиката, чиято дива мелодия се блъскаше в смълчаните от страх къщи.

Прехвъркваше сняг. Първите редки снежинки падаха върху замръзналата земя. Градът бе изтръпнал и ням. По тротоарите се тълпяха граждани с мрачни и плахи лица. На Марно поле се появиха палатките на французите. Картечни отделения от алжирци с жълти тесни лица пристигнаха със своите катъри в бивака. Приготвените набързо походни кухни запушиха; цели кофи с картофи се пържеха в газени тенекии, наполовина изпълнени с кокосово масло. И една нескончаема олелия от най-различни диалекти и езици се понесе под сивото ноемврийско небе.

По фурните нямаше хляб. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга).Гражданите гладуваха. Жените се бояха да излязат на улицата, понеже там биваха нападани и изнасилвани от негрите. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). В училищата се настаниха победителите. Французкото знаме се вееше пред една хубава къща на главната улица, където пазеха часовои с дълги като саби ножове.

Бедняците от Варуша първи се сближиха с победителите. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Те крадяха от чувалите рошкови, с които французите хранеха катърите си, и не се гнусяха да ядат конско месо, сготвено със зеле. Гладните хлапета задигаха каквото им падне — кокосово масло, фурми, бял хляб, тютюн, въжета, платнища. От своя страна жълтите и негрите нападаха слугините и бижутерите, тълпяха се пред публичния дом и се биеха помежду си. Те останаха до средата на лятото.

Полковникът бе уволнен и посочен за военнопрестъпник, но не беше съден. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Правителството на Стамболийски не предаде нито един от българските офицери на съюзнишките съдилища. Обеднял и страшно застарял, той заживя затворен в своята къща. Напуснатото и тревясало лозе бе изкоренено, полусрутената колиба — оставена на произвола на съдбата.

— Той не смееше да идва вече тук — завърши старият учител, — но не искаше и да продаде имота. Сега имотът е наследствен. Полковникът почина внезапно преди две години от сърдечен удар.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Той посочи ореха, който се надвисваше над колибата, сякаш я закриляше. Хралупата му зееше като паст. Дървото бе престаряло.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

— Някой ден вятърът ще го превие и ще го хвърли върху керемидите — каза учителят. — Тогава колибата ще бъде унищожена. Никой не се грижи за нея. Впрочем тя не заслужава никаква грижа.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Той махна с ръка и ние се върнахме назад мълчаливо, всеки със своите мисли, отправени към отминалите години, които не бяха по-малко тревожни от сегашните.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

* * *

Вечерта, когато се прибрах в хотела, сирените извишиха своя зловещ вой и градът потъна в тъмнина. Улиците се изпълниха с тропот на бягащи хора, които тичаха по стръмните пътечки към тунелите, търсейки закрила в недрата на земята. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Аз останах в стаята, като се мъчех да възстановя в паметта си образа на Елисавета, прехвърляйки през ума си разказа на учителя, докато тежкият и заплашителен грохот на идващите от север самолетни ята тресеше стъклата на прозорците и ги караше да звънят. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Там някъде, край Дунава, на румънския бряг се издигаха пожари, които правеха небето да руменее като при настъпваща зора.


11

В тая съдбоносна вечер учителят бе дошъл при полковника да моли за един лизгар, тъй като неговият беше се строшил през деня.

 

Той намери семейството на трема. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Току-що бяха вечеряли. Върху застланата с бяла покривка маса бяха сложени куп книжа, които полковникът преглужсаше с пенсне на носа. Жена му, седнала на другия край на масата, редеше карти под светлия кръг на газената лампа. Двамата изглеждаха загрижени, всеки погълнат в своите занимания.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Полковникът се показа услужлив, обаче не го задържа, дори не се сети да му предложи стол, докато ординарецът търсеше сечивото. Учителят си отиде малко окърбен.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Когато се прибра във вилата, часът беше девет. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Септемврийският месец, издигнат високо, изливаше сребриста светлина. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Пътечката се белееше и се виждаше надалеч, телът в лозето тук-там лъщеше. Насрещните хълмове, огрени от луната, светеха съ своите бели като тебешир вили.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Той свари жена си под асмата. Двете деца дремеха — едното върху масата, другото в скута на майка си. Бяха изгасили фенера, да икономисат още малко от газта, понеже тя бе голяман рядкост по онова време.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

— Много бързо се върна — забеляза жена му.

— Полковникът няма навик да задържа гостите си — каза той.

— Елисавета не те ли покани?

— Не. Тя бе много заета със себе си: редеше картите.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Той подръпна острата си брадичка и по стар навик започна да я дъвче.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

— Днес беше много загрижена. Върна се от града и не се отби, макар че я поканих. Не си ли забелязал, че всеки ден скита из черничевата гора? Какво прави там?

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

— Кой знае — каза той с такъв тон, който показваше, че все още не може да забрави оскърблението и че не му се иска да говори нито за полковника, нито за жена му.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Тя заведе децата да си легнат и той остана сам, загледан далеч пред себе си. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Каква чудна тишина лежеше над земята. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Чуваше се всеки звук, всяко шумолене из тревата, където скачаха щурците. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Лъчезарното небе сияеше чисто и ласкаво, сенките на дърветата стояха неподвижни и леки, самотно се белееше пътят зад вилата, а чучелото в лозето на полковника напомняше разпятие.

Той си припомни, че утре трябва да отиде с магаренцето за вода, след това да изкорени една изсъхнала вишна, да прескочи до града. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). После мисълта му се пренесе към Елисавета. Защо тая вечер тя бе тъй загрижена? Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Кимна му с глава, но не го заговори, наведена над картите. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Сигурно гадаеше. Какво правеше наистина в горичката всеки ден? Беше я виждал два пъти, а веднъж му се стори, че не беше сама. Той я познаваше като спокойна жена, а напоследък тя изглеждаше нервна и разтревожена.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Откъм зида изтрака съборен камък. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Учителят трепна и се обърна, но не видя нищо. Два бряста хвърляха сенките си там, тъй че зидът оставаше в тъмнина. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Той стана от стола да огледа по-далеч и долови друг шум. Като че някой вървеше по пътечката. Стори му се, че видя една сянка да се промъква зад гъстите редици колове, чиито върхове лъщяха като копия под лунната светлина.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

В такава нощ, светла като ден, мъчно можеше да се допусне, че ще дойдат крадци.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Той остана прав, скрит в сянката на асмата, като продължаваше да се вслушва напрегнато. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Зад него в стъклата на вилата се оглеждаше месецът, стените сякаш бяха огрени от слънце, една дреха на децата се тъмнееше върху перилата на стълбата.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Нищо не се чуваше. Тишаната бе застанала още по-пълна, небето — по-сияещо. Тънка брилянтна ивица опасваше зенита.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Изведнъж видя, че през ливадата премина човек. Той се придвижваше безшумно, приведен, използувайки сенките на дюлите, където пасеше конят. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Учителят го загуби от погледа си в следващия миг. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Сигурно крадецът се беше вмъкнал в лозето на полковника. Дойде му наум да извика, за да предотврати кражбата, но си спомни, че в лозето спеше ординарецът, който сигурно щеше да го хване. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Нямаше смисъл да вика и реши да почака, обзет от любопитство и от силно желание крадецът да бъде заловен.

Чу се тихо подсвирване. Съвсем тихичко се повтори мотив на някаква мелодия. Тя прозвуча меко, зовящо и завърши с дълго легато. Изсвирването напомняше птича песничка, но тъй майсторски и точно бе то, че учуди учителя. Цяла минута не се чуваше нищо. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). После подсвирването отново се чу, вече за трети път, но сега по-бавно, по-високо и по-отчетливо, с настойчиво подчертана нотка. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). В същото време учителят чу дрезгавия глас на ординареца и видя червения пламък на изстрела. Гърмът изпълни тихата нощ и с него се сля къс, задавен вик, който замлъкна в свисъка на оловото…

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

На учителя се стори, че плиснаха в лицето му нещо горещо и парливо. Той се дръпна назад, за да се запази от дробинките, които изчаткаха по сухите колове на лозето.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Един ужасен глас отвърна от колибата на полковника. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Някой тичаше по пътечката. После полковникът извика жена си и закрещя нещо на ординареца. Висок женски писък заглуши дрезгавия глас на войника. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга), Нощта се изпълни с говор, трескаво възбуден и неразбран, с плач и ридания и всички кучета от насрещните вили отговориха с цял водопад от лай.

Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)

Настръхнал, учителят изтича към вилата, като усещаше по тялото си да пробягват тръпки. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Той беше от тия малодушни хорица, които благоразумно отбягват всякакви произшествия. Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга). Жена му, събудена от изстрела и от виковете, излезе навън. Тя видя, че Елисавета се бори с мъжа си, който се опитваше да я отведе в колибата…

* * *

Емилиян Станев – Крадецът на праскови Аудио книга на български език

Отзиви


Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Емилиян Станев – Крадецът на праскови (Аудио книга)“


Share This

Сега можете да спечелите безплатна аудио книга!

Включете се към нашия абонаментен списък, за да получавате безплатни аудио книги, новини и промоционални оферти, които са достъпни само за нашите абонати.

Благодаря ти, че се вклюючи! До няколко минути ще получиш имейл, от който ще разбереш повече за историята на сайта и за какво се борим.Докато пристигне, можеш да изтеглиш откъс от аудио книгата на Дейл Карнеги - Как да преодолеем безпокойството от този линк: https://www.dropbox.com/s/f7b3nebjgkw56d7/YT_KARNEGI.mp3?dl=0Благодаря ти,че ни се довери!Ако имаш някакви въпроси, аз съм на разположение да ги отговоря! Можеш да използваш формата за контакти тук: https://audiobookbg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/ , за да ми пишеш.Желая ти прекрасен ден,Светослав