Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга)

5.00лв.

Чуйте откъс от аудио книгата на Франческо Петрарка – Лавър:

  Продължителност: 3 часа и 12 минути

Във връзка със седмия век от рождението на поета, куратор, един от най-големите специалисти на Петрарка, сключва работа, продължила почти двадесет години. Коментирайки минутно всеки стих и всеки Петрарков израз, плътното позоваване на класическите текстове и предишната и съвременна многонародна поезия се превръща в културен и литературен калейдоскоп, който пречупва, с разнообразие, но с строга точност, смисъла на всяко отделно стихотворение и на „Лавър ” като цяло.


Ето какво хората мислят за аудио книгата на Франческо Петрарка – Лавър:

Любовта на живота – Франческо Петрарка – Лавър

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 1
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 3

366 стихотворения най-вече за Лора, любовта на живота на Петрарка. Лора е омъжена. Петрарка е свещеник. Няма данни, че някога са говорили или че Лора изобщо е забелязала поета. Той говори за ролята на Купидон и прави каламбури с нейното име, близко до златото и пролетен бриз на латински. Въпреки това стиховете поддържат сериозен въздух към тях. Смъртта на Лора не свършва низ от стихотворения. Петрарка се разкъсва между това, че знае, че е на небето, добавяйки съвършенството си към рая и натъжава, защото той не може да я види. Всъщност той пише, че ревнува земята, защото земята прегръща Лора (в нейната гробница) нещо, което той никога не може да направи.

Петрарка е поетът, споменат в „Tangled Up in Blue“ на Боб Дилън.

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 5
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 7

Беше забавно да препрочитам Петрарка на английски. Като съм уверен, че има много добри отзиви за тази известна стихосбирка, нямам какво да кажа, освен просто, че се наслаждавам изключително много на поезията на Петрарка. Когато за първи път го прочетох като юноша (когато трябваше заради училището), мислех, че той е луд, че пише сборник със стихове на жени, които не познаваше. Много години по-късно и след като научих малко повече за контекста на неговото писане, вече съм в състояние да му се възхищавам и на други неща, освен очевидния му поетически гений. Така че, благодаря ви Петрарка – един от най-добрите поети, които Ренесансът знаеше…


Техническа виртуозност – Франческо Петрарка – Лавър

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 9
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 11

Поети като Петрарка, които са живели във времена, които са спечелили техническа виртуозност и умение да изпълняват строги формални правила по-високо, отколкото нашите собствени, могат да страдат зле в съвременните преводи. Франческо Петрарка – Лавър. Те често се пренасят в съвременен празен стих, или са закопчани в схеми на метри и рими, мъртви за съвременните уши. Франческо Петрарка – Лавър.

Преводите на Дейвид Йънг от Canzoniere – всичките 366 от тях – са забележителни за начина, по който успяват да комбинират средновековния италиански език на Petrarch в директен демотичен английски език, който също така сближава изисканата, премерена елегантност на формата, с която е известен. Франческо Петрарка – Лавър. Йънг създава ефекта, като поставя цезура там, където трябва да бъдат римите, така че да получите усещане за завършеност в краищата на редовете, без да прекъсвате натискането в следващата синтактична единица. Франческо Петрарка – Лавър.

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 13
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 15

Резултатът е, че значението се наклонява свободно, почти разговорно, през изреченията, докато редовете запазват усещането за повишаване и формално „коване“. Франческо Петрарка – Лавър. Възможно е този ефект да отчита дълголетието на сонета Петрарчан, най-познатата форма за оцеляване Ренесансът. Франческо Петрарка – Лавър. Младата хвърля светлина и върху това, спорейки за Canzoniere на Петрарка като последователност, толкова умишлена и гносеологично остра като Комедията на Данте, но тази, която подхожда към напредъка на себе си през времето по по-модерен начин, разчитайки на ехото, резонансите и читателското заключение а не архитектурна строгост. Франческо Петрарка – Лавър.

Бележките също са полезни и ненатрапчиви, без много научен хром и калници, а не бележка под линия. Франческо Петрарка – Лавър. Чудесно въведение в постиженията на Петрарка често не се четат. Франческо Петрарка – Лавър.


Любов, религия, политика – Франческо Петрарка – Лавър

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 17
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 19

Една завладяваща колекция от пецора на Canzoniere, която демонстрира майсторството и таланта на поетите! Франческо Петрарка – Лавър. Въпреки че основната тема на сборника е любовта на поета към Лора, която го вдъхнови тези Canzoniere, тези стихотворения все още са адресирани към различни въпроси и теми. Франческо Петрарка – Лавър. Поетът говори за първата си среща с Лора и за влюбването му от пръв поглед с нея, за страданието си от любовта, за несподелената любов, за парадокса на удоволствието и болката, които изпита в резултат на любовта си. Франческо Петрарка – Лавър. Въпреки това Canzoniere се занимава и с други теми, като например отминаването на времето, природата на любовта, религията и политическите въпроси и славата. Франческо Петрарка – Лавър. Тези сборници са написани на езика на народната езика, а преводът е красив и пленителен. Франческо Петрарка – Лавър.

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 21
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 23

Това, което е особено очарователно в Canzoniere, е анализът на Петрарка за неговите психични състояния и емоции, което може да означава, че стиховете също са за него, не само за Лора; а именно за живия му опит. Франческо Петрарка – Лавър. Колекцията включва различни форми, но сонетите съставляват по-голямата част от тези форми (другите включват сестин, мадригали и балати), и това направи важен ефект върху писането на сонети тогава, не само в Италия. Франческо Петрарка – Лавър. Наслаждавах се на книгата твърде много, особено, защото тя започва с две писма на Петрарка, великия италиански поет-лауреат, които хвърлят светлина върху човека, който се стреми към слава. Франческо Петрарка – Лавър. Дори ми хареса въвеждането, което предостави важна информация за Петрарка. Франческо Петрарка – Лавър.


Сърдечна любов – Франческо Петрарка – Лавър

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 25
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 27

Целият Canzoniere са 365 стихотворения, написани от ранния хуманист Франческо Петрарка, съсредоточени около любовта му към Лора. Франческо Петрарка – Лавър. Моята версия имаше само шестдесет стихотворения, тъй като много от тях трудно се превеждат на английски, без да се губи много от формата и синтаксиса, което ги прави специални. Франческо Петрарка – Лавър.

Не съм голям читател на поезия. Франческо Петрарка – Лавър. Количеството книги със стихотворения, които прочетох, лесно може да се преброи на една ръка. Франческо Петрарка – Лавър. Мисля, че Canzoniere бяха малко твърде амбициозни за мен; на моменти изобщо нямах представа за какво говори Петрарка. Франческо Петрарка – Лавър. Все още бих могъл да се наслаждавам на неговите образи и за човек, живял преди повече от 600 години, темите му все още се чувстват много познати. Франческо Петрарка – Лавър. Любовта му към Лора е статична, но сърдечна. Франческо Петрарка – Лавър. Той е голям почитател на “студените пламъци” и “горещия лед”, но предполагам, че трябва да му съкратим малко по този въпрос. Франческо Петрарка – Лавър. Когато това беше писано, тези видове оксиморони бяха все още свежи в литературата и вероятно не се чувстваха толкова измислени, колкото сега. Франческо Петрарка – Лавър.

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 29
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 31

Разбира се, няма как да преценя дали този превод на Антъни Мортимър е близък до оригинала или не, но ми хареса това, което направи с него. Франческо Петрарка – Лавър. Той успя да задържи изобилие от изречения, които римуват, без да прави всичко римувано, което би накарало стиховете да завършат като детски стихотворения. Франческо Петрарка – Лавър. Имаше много красиви сонети, които ми харесаха. Франческо Петрарка – Лавър.

Canzoniere беше напълно извън зоната ми на комфорт, но ми хареса това преживяване. Франческо Петрарка – Лавър.


Това започна като доста прекрасна книга с кратки есета и стихотворения. Франческо Петрарка – Лавър. Перфектно очарователен и лесен за четене. Франческо Петрарка – Лавър. Но после всичко се промени. Франческо Петрарка – Лавър. В средата на книгата бях въвлечен от красивите и трогателни образи и метафора на Петрарка. Франческо Петрарка – Лавър. Мога само да си представя колко красиво се чете на италиански. Франческо Петрарка – Лавър. И колко разбъркващо би било като нов подход към писането на стих към момента на неговото създаване. Франческо Петрарка – Лавър. Красиво. Франческо Петрарка – Лавър.


Повече от любовна история – Франческо Петрарка – Лавър

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 33
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 35

Веднага се влюбих в тази книга. Франческо Петрарка – Лавър.

Повече от любовна история, това е нещо като изповед на човек, който, живеещ в края на Средновековието, мисли за това как да съвмести новите, постхуманистични идеали с традиционната християнска идеология, как да разреши противоречието между земното и небесна любов, между неустоимото желание за щастие в този живот и ирационалния страх от смъртта и вечното проклятие. Франческо Петрарка – Лавър. Дори повече от това Канцониере оказа значително влияние върху поезията, която се появи след него и вдъхнови цяло поколение последователи на Петрарка – петрархисти, някои от чиито творби имах огромното удоволствие да чета и изучавам. Франческо Петрарка – Лавър.

Франческо Петрарка - Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 37
Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга) на български език от audiobookbg.com – 39

Силно препоръчително заглавие за учители, които искат да демонстрират ИСТИНСКИ италиански / петрарчански сонети от първия майстор на стила. Франческо Петрарка – Лавър. Обичам, че Антъни Мортимер всъщност е спазил схемата за рима на Петраркан в своя превод. Франческо Петрарка – Лавър. Толкова много избират думи без римата, която е толкова жизненоважна част от сонет! Франческо Петрарка – Лавър. Имах разрешение да използвам # 13 “Когато понякога Любовта идва в това прекрасно лице / Quando fra l’altre donne ad ora a ora за Grace Awakening, но вместо това в крайна сметка правя собствен превод на 61 (което Мортимър не прави). Франческо Петрарка – Лавър. Това ми показа сериозното предизвикателство да уловя думи, ямбичен пентаметър и правилна схема на рима. Франческо Петрарка – Лавър.


Любовта на живота – Франческо Петрарка – Лавър

Техническа виртуозност – Франческо Петрарка – Лавър

Любов, религия, политика – Франческо Петрарка – Лавър

Сърдечна любов – Франческо Петрарка – Лавър

Повече от любовна история – Франческо Петрарка – Лавър

Отзиви


Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Франческо Петрарка – Лавър (Аудио книга)“


Share This

Сега можете да спечелите безплатна аудио книга!

Включете се към нашия абонаментен списък, за да получавате безплатни аудио книги, новини и промоционални оферти, които са достъпни само за нашите абонати.

Благодаря ти, че се вклюючи! До няколко минути ще получиш имейл, от който ще разбереш повече за историята на сайта и за какво се борим.Докато пристигне, можеш да изтеглиш откъс от аудио книгата на Дейл Карнеги - Как да преодолеем безпокойството от този линк: https://www.dropbox.com/s/f7b3nebjgkw56d7/YT_KARNEGI.mp3?dl=0Благодаря ти,че ни се довери!Ако имаш някакви въпроси, аз съм на разположение да ги отговоря! Можеш да използваш формата за контакти тук: https://audiobookbg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/ , за да ми пишеш.Желая ти прекрасен ден,Светослав